Menu Close

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio kaita ir iššūkiai”

Šiandien Klaipėdos universitete vyksta Lietuvos ikimokyklinių ugdymo įstaigų vadovų asociacijos respublikinė konferencija „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio kaita ir iššūkiai”, kurioje dalyvauja direktorė Rima, siekiant užtikrinti aukštą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) kokybę, ugdymo(si) tęstinumą.

Skip to content