Apie mus

ISTORIJA

Mažeikių lopšelis-darželis „Eglutė” duris vaikams bei jų tėvams atvėrė  1973 metų vasario mėnesį.

Pirmaisiais metais darželyje veikė net 12 grupių: keturios ankstyvojo amžiaus ir aštuonios ikimokyklinio amžiaus. Grupėse dirbo po du pedagogus. Įstaigą lankė 220 vaikų.

Lopšelio-darželio „Eglutė” vadovai:

Elvyra Norkienė (1973–1986);

Vida Valsiūnienė  (1986–2008);

Loreta Gečienė (2009–2016);

Margarita Jasinskienė (l. e. p. 2016–2019).

Nuo 2019 vasario mėnesio įstaigai vadovauja Rima Daugnorienė.

Dabar lopšelyje-darželyje veikia 11 grupių, iš kurių trys ankstyvojo amžiaus, dvi priešmokyklinio amžiaus, šešios ikimokyklinio ugdymo. Vaikus ugdo mokytojai, švietimo pedagogai, specialistai.

Lopšelio-darželio „Eglutė” istorija  prasminga, turtinga, graži. Ją kūrė ir toliau kuria šiame darbe save įprasminantys, kūrybingi, energingi žmonės.

APIE „EGLUTĘ”

Kodėl būtent „Eglutė”? Žiemą vasarą žaliuojanti eglė yra laikoma ilgo gyvenimo, nuolatinio atsinaujinimo ir amžinumo simboliu. Per Kalėdas papuošta eglutė aplink save suburia visą šeimą, suteikia jaukumą, skatina susimąstymą, teikia viltį. 

Lopšelyje-darželyje „Eglutė” nuolat sukasi gyvybės ir atsinaujinimo ratas, vyrauja rami išmintis ir meilė augančiam, į šviesą besistiebiančiam jaunam žmogui.

Šiandien galime didžiuotis ir džiaugtis:

  • nuveiktais darbais,
  • išugdytais vaikais,
  • bendruomeniškais tėvais,
  • puikiais pasiekimais.

Lopšelio-darželio „Eglutė” vaikas – laimingas vaikas.

,
..