Projektai

  • Nuo 2011m. dalyvaujame Gamtosauginių mokyklų programoje;
  • Nuo 2011m. įsijungėme į tarptautinę akciją "Litter less" (Mažiau šiukšlių);
  • Nuo 2009 m. dalyvaujame aplinkos tvarkymo akcijoje „Darom“;
  • Nuo 2005 m. spalio 3 d. dalyvaujame ES remiamoje programoje „Pienas vaikams“;
  • Nuo 2005 m. dalyvaujame Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programoje;
  • Nuo 2011 m. dalyvaujame „Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose" programoje.

    2013-2014 mokslo metais dalyvavome Švietimo aprūpinimo centro vykdomo projekto ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra" II etape. Projekto tikslas - didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą ir įvairovę, užtikrinti lanksčias ir kokybiškas paslaugas ir reikiamą švietimo pagalbą.

Vykdome tarptautinį ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių kūrybinį-meninį projektą „Kalba gimtoji - širdy manojoj“;

Dalyvaujame:

  • Ekologiniame kūrybiniame projekte „Mano draugas - vanduo“;
  • Nacionaliniame projekte „Sveikatiada“;
  • Respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų prevenciniame projekte „Žaidimai moko“;
  • Tarptautiniame projekte „Pasakyk pasauliui labas“.

    Tarptautinis projektas „Pasakyk pasauliui labas“