Menu Close

Ugdymas

Ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis:

  • Individualia ikimokyklinio ugdymo programa (nauja redakcija 2016 m.);
  •  „Ankstyvojo amžiaus vadovu“, rekomenduota Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos;
  • Vaikų darželių programa „Vėrinėlis“, rekomenduota Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ministerijos Ikimokyklinio ugdymo ekspertų komisijos;
  • „Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa“, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-144;
  • Tarptautine programa „Zipio draugai“, skirta 5–7 metų amžiaus vaikams;
  • Ugdymo procese taikomi gamtosaugos ir etnokultūros ugdymo metodų elementai;
  • Ugdymo procese taikomi „Reggio Emilia“ ugdymo metodo elementai;
  • Ugdymo procese taikomos STEAM ugdymo idėjos.

Papildomas ugdymas

  Sveikatos stiprinimui, judėjimo poreikio tenkinimui yra organizuojami kūno kultūros užsiėmimai.

  Vaikams, turintiems kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų, pagalbą ir konsultacijas teikia logopedas.

  Priešmokyklinio ugdymo grupės dalyvauja tarptautiniame projekte „Say hello to the world“.

Skip to content