1-2 metai

Vaikų amžius: 1m.-2m.

Grupėje dirba pedagogės: Audra Bucevičienė ir Roberta Freimonienė

Auklėtojų padėjėja: Gražina Kentvainienė

Mūsų grupės prioritetai: saugoti ir stiprinti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą – užtikrinti saugią aplinką, plėsti pasyvų ir aktyvų žodyną. Sudaryti galimybę vaikui ugdytis rankos tikslumo, vaizduotės, mąstymo ir pasaulio pažinimo gebėjimus.