2-3 metai

Vaikų amžius:1,5m.-3m.

Grupėje dirba pedagogės: Lina Bružienė ir Alma Jankuvienė

Auklėtojų padėjėja:  Bronislava Sereikienė

 

Grupėje sukurta saugi, ugdymąsi skatinanti aplinka, kurioje įgyjami gebėjimai ir žinios. Vaikai žaidžia, kaupia patirtį, greitai mokosi  ir kuria savo vertybes bei savitą pasaulio matymą. Organizuojama ugdomoji veikla naudojant netradicines ugdymo priemones. Ugdymo procesas vyksta kūrybiškiau, žaismingiau. Natūralus vaiko ugdymo būdas – žaidimas. Todėl sudarytos sąlygos žaisti. Žaisdami vaikai tenkina savo svarbiausius poreikius: kūrybos, saviraiškos, bendravimo, pažinimo, judėjimo. Lavinami vaiko protiniai gebėjimai, kalba dėmesys. Žaidimas padeda vaikui pažinti pasaulį ir patį save.