2-3 metai

Vaikų amžius: 1,5m.-3m.

Grupėje dirba pedagogės: Giedrė Puzinienė  ir Alma Jankuvienė

Auklėtojų padėjėja: Joana Niunevienė

 

Pagrindinis mūsų grupės tikslas – sudaryti sąlygas savarankiškumo įgūdžiams formuotis, skatinti bendravimą, ugdyti pasitikėjimą savimi. Ugdymo procese atsižvelgiame į vaiko individualumą, jų poreikių tenkinimą, tėvų pageidavimus.