5-6 metai

Vaikų amžius: 5m. - 6m.  

Grupėje dirba pedagogės: Ona Ramonaitė ir Dalia Perminienė

Auklėtojų padėjėja:  Roma Virkutienė 

Visas pasaulio pažinimas vaikams pradedamas nuo jų artimiausios aplinkos, formuojant ugdytinių ekologinę kultūrą, gamtosaugines vertybes. Saugant ir stiprinant vaikų sveikatą, ugdant sveikos gyvensenos nuostatus. Sudarytos sąlygos vaikų saviraiškai, kūrybiškumo ugdymui.