5-6 metai

Vaikų amžius: 5m.-6m.

Grupėje dirba pedagogės: Sandra Kneitienė ir Dalia Perminienė

Auklėtojų padėjėja: Sonata Butnoriutė

Gamtosauginis ugdymas yra nuoseklus procesas, prasidedantis kūdikystėje ir besitęsiantis visą gyvenimą. Meilė sau, šalia esančiajam, meilė gamtai išugdoma per pažinimą ir asmeninę patirtį. Siekiame, kad vaikai išmoktų gerbti tai, ką pažįsta ir myli, o ką išmoks gerbti, tegu išmoksta saugoti... Svarbiausia vaikui, kad šalia būtų suaugęs žmogus, kuriuo jis pasitikėtų ir džiaugtųsi kartu su visais savo atradimais.