Parama

Nuoširdi lopšelio-darželio ,,Eglutė" bendruomenės padėka visiems, prisidėjusiems prie įstaigos ugdymo(si) sąlygų  gerinimo. Už 2019 m. buvo gauta paramos 1478,62 Eur. Lopšelio-darželio vaikučiams buvo nupirktas naujas įrengimas. 

Traukinukas

Dėl 1,2% paramos skyrimo

Pagal Lietuvos Respublikos Seimo priimtus Labdaros ir paramos bei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymus Lietuvos gyventojai kasmet iki gegužės 1 d. gali pateikti Mokesčių inspekcijai prašymą, kad jo praeitais metais sumokėto pajamų mokesčio dalis (iki 1,2% ) būtų pervesta įmonei ar organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą (pvz. lopšeliui-darželiui, kurį lanko Jūsų vaikas). Kviečiame Jus pasinaudoti proga paremti mūsų ikimokyklinio ugdymo įstaigą. Skirdami labdarą lopšeliui-darželiui „Eglutė", nesumažinsite savo šeimos biudžeto, nes lėšos bus išskaičiuotos iš praeitais metais valstybei Jūsų jau sumokėto pajamų mokesčio ir pervestos į lopšelio-darželio sąskaitą.

 

  • Greičiausiai ir patogiausiai prašymą galima pateikti elektroniniu būdu per EDS https://deklaravimas.vmi.lt;

  • Nuo 2020 metų, gyventojai pajamų mokesčio (GPM) deklaraciją už 2019 metus galima pateikti atvykus į artimiausią teritorinį valstybinės mokesčių inspekcijos padalinį.

  • GPM311 formą galima parsisiųsti iš VMI puslapio ir ją užpildžius atsiųsti klasikiniu paštu, adresu Neravų g. 8, Druskininkai.

  • Prašymą taip pat galima pateikti ir per e. VMI mobiliąją aplikaciją (tai mobilioji programėlė, kuria gyventojams pateikiamos aktualiausios VMI paslaugos).

 

Išsamiau apie 1,2% GPM skyrimą paramai gauti galite sužinoti interneto svetainėje https://www.vmi.lt/cms/apie-prasyma-fr0512 arba lopšelyje-darželyje (informaciją suteiks grupių auklėtojos).

 

REKVIZITAI PRAŠYMAMS DĖL 1,2% PAJAMŲ MOKESČIO PERVEDIMO:

  • Paramos gavėjo indentifikacinis numeris (kodas)(10 laukelis) -190157333

  • Pilnas paramos gavėjo pavadinimas (11 laukelis) -Mažeikių lopšelis-darželis „Eglutė"

  • Paramos gavėjo buveinės adresas (12 laukelis) - Gamyklos 29, Mažeikiai