Naujienos / Pranešimai

          Kviečiame susipažinti su Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ direktorės Rimos Daugnorienės 2021 metų veiklos ataskaita. Pasiūlymus, komentarus galite teikti įstaigos tarybos pirmininkei Laimai Veselienei el. paštu veseliene@gmail.com iki 2022-01-30.

Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ direktorės 2021 metų veiklos ataskaita

Siekdami ugdyti vaikų kodavimo įgūdžius, lopšelio-darželio „Eglutė“ ugdytiniai prisijungė prie eTwinning „Haydi kodla“ (angl., „Let‘s code“, liet., „Koduokime“) organizuojamo projekto. Projekto metu vaikai ne tik mokysis kodavimo ypatybių, bet ir turės galimybę pabendrauti su bendraamžiais iš Turkijos vaizdo skambučių pagalba. Penkios priežastys, kodėl vaikai turėtų išmokti koduoti:

  1. Mokėjimas koduoti padeda ir kitiems vaikų įgūdžiams formuotis ir siekti aukštų akademinių rezultatų.
  2. Kodavimas padeda sparčiau pritaikyti matematines žinias kasdieninėse situacijose.
  3. Vaikai išmokę koduoti, labiau domisi inžinerija, sveikatos priežiūra, finansiniu raštingumu.
  4. Kodavimo žinios didina pasitikėjimą savimi.
  5. Kodavimas išplečia kūrybiškumą ir kritinį mąstymą. Naujos ir integruotos veiklos aktyvina ikimokyklinio ugdymo procesą ir kuria naujus iššūkius! Koduokime!

 

           Inovatyvių ugdymo priemonių taikymas padeda ugdyti vaikų kūrybiškumą ir novatoriškumą, suteikia galimybes diegti strategijas, kurios padeda ugdyti vaikų žingeidumą, eksperimentavimą, kūrybiškumą, kritinį mąstymą. Naudojant šiuolaikines ugdymo priemones, vaikai natūraliau perpranta technologinius, inžinerinius, matematinius, gamtamokslinius dalykus. Už lopšelyje-darželyje “Eglutė” įgyvendinamas STEAM ugdymo idėjas, už inžinerinio, eksperimentinio, loginio, kūrybiško ugdymo puoselėjimą, integravimą į ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, už inovatyvaus ir šiuolaikinio ugdymo įgyvendinimą ORLEN LIETUVA įstaigai skyrė 2000 Eur paramą ir įrengė STEAM lauko sieną inovatyviam vaikų ugdymui. Dėkojame akcinei bendrovei „ORLEN LIETUVA“!  

Patys didžiausi-patiems mažiausiems!

Džiaugiamės, kad mums vėl suteiktas STEM School Label COMPETENT ženklelis

            

Mažeikių lopšelis-darželis “Eglutė” tapo Jaunimo savanorius priimančia organizacija.

https://jrd.lt/informacija-jaunimui/savanoryste/organizaciju-paieska

Laukiame savanoriauti norinčių jaunuolių!

SPRENDIMAS DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

                           COVID-19 Operacijų vadovo sprendimai ir Vyriausybės nutarimai