Naujienos / Pranešimai

Mažeikių lopšelis-darželis “Eglutė” tapo Jaunimo savanorius priimančia organizacija.

https://jrd.lt/informacija-jaunimui/savanoryste/organizaciju-paieska

Laukiame savanoriauti norinčių jaunuolių!

 

Nuoširdžiai dėkojame ir tariame AČIŪ vaikučių tėveliams, darbuotojams ir visiems, kurie skyrė 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM) Mažeikių lopšeliui-darželiui „Eglutė“. Jūsų skirti pinigai yra panaudojami ugdymo(si) bei laisvalaikio sąlygų gerinimui. Ši finansinė parama – didelė paspirtis gerinti vaikų ugdymo(si) kokybę, atnaujinti ir modernizuoti edukacines ir poilsio aplinkas, stiprinti lopšelio-darželio materialinę bazę. Jūsų paramos dėka lopšelis-darželis „Eglutė“ tampa vis jaukesnis, modernesnis. Prašome 2021 metais nelikti abejingais ir skirti 1,2 proc. GPM mūsų įstaigai, kad galėtume ir toliau kurti saugią, estetišką, funkcionalią ir patrauklią edukacinę aplinką. Greičiausiai ir patogiausiai prašymą galima pateikti elektroniniu būdu per EDS https://deklaravimas.vmi.lt .

Kaip užpildyti dokumentus: Parama | MAŽEIKIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „EGLUTĖ” (eglute-mazeikiai.lt)

Gerbiamieji Tėveliai,

Vyriausybė kol kas nenumatė pakeitimų susijusių su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymu: Ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą teikiančios įstaigos gali dirbti įprastu būdu ir priimti vaikus. Darbas įstaigose organizuojamas laikantis būtinų saugumo sąlygų. ❗️Vis tik rekomenduojama įstaigas lankyti tik tiems vaikams, kurių tėvai ar globėjai neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu ir užtikrinti vaikų priežiūros namuose.❗️ Dėkojame tėveliams už rekomendacijų laikymąsi. Karantinas pratęsiamas iki kovo 31 d. Tai oficiali informacija iš ŠMM svetainės.

                                                                                                                                                          Su pagarba,
                                                                                                                                                                           Darželio administracija
 

 

 

 

PRAŠYMŲ PRIĖMIMAS BEI KONSULTAVIMAS NUOTOLINIU BŪDU  

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais prašymų priėmimas bei konsultavimas vykdomas TIK nuotoliniu būdu. Į įstaigą pašaliniai asmenys (išskyrus asmenis atvedančius/pasiimančius vaikus) NEBUS priimami. Dėl prašymų formų ar informacijos pateikimo kreipkitės:

Administratorės el. paštu: eglute.mazeikiai@gmail.com

Buhalterijos el. paštu: eglutebuhalterija@gmail.com

Telefonu: (8 443) 66758