Naujienos / Pranešimai

SPRENDIMAS

DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

Gerb.Tėveliai,

       Informuojame, kad nuo lapkričio 3 dienos griežtinamos patekimo į darželio vidaus patalpas sąlygos. Prašome tėvelius, atlydėjusius vaikus, perduoti juos grupės darbuotojams ir nedelsiant palikti patalpas. Nelaukite, kol vaikai nusirengs. Tuo pasirūpinsi grupės darbuotojos. Ateidami pasiimti vaikus, apie tai praneškite grupės mokytojams telefonu prieš 10 minučių. Grupės darbuotojos pasirūpins, kad Jūsų vaikas būtų aprengtas ir pasiruošęs eiti namo. Prašome nebūti vaikų persirengimo patalpose ilgiau nei 3 minutes ir daugiau nei 2 suaugusiems, vaikus atlydėjusiems asmenims. Visą reikalingą informaciją galite gauti Jums priimtinu ir su grupės mokytoju suderintu nuotoliniu būdu. Nuo lapkričio 3 d. logopedo, psichologo ir specialiojo pedagogo konsultacijos teikiamos tik vaikams ir tik iš vienos grupės tą pačią dieną. Tėvų konsultavimas organizuojamas tik nuotoliniu būdu. Primename – atvykstant į darželį būtina teisingai dėvėti (uždengti ir burną, ir nosį) veido apsaugos priemones, laikytis atstumų, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo, dezinfekuoti rankas. Primename, jog būtina vengti didelių susibūrimų. Pajutus bent menkiausius peršalimo ligų simptomus, likti namuose ir telefonu kreiptis į savo šeimos gydytoją. Saugokime save, aplink mus esančius žmones ir būkime sveiki.

                                                                                                                      Su pagarba, Darželio Administracija

 

PRAŠYMŲ PRIĖMIMAS BEI KONSULTAVIMAS NUOTOLINIU BŪDU  

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais prašymų priėmimas bei konsultavimas vykdomas TIK nuotoliniu būdu. Į įstaigą pašaliniai asmenys (išskyrus asmenis atvedančius/pasiimančius vaikus) NEBUS priimami. Dėl prašymų formų ar informacijos pateikimo kreipkitės:

Administratorės el. paštu: eglute.mazeikiai@gmail.com

Buhalterijos el. paštu: eglutebuhalterija@gmail.com

Telefonu: (8 443) 66758

KAIP ELGTIS, JEI UGDYMO ĮSTAIGOS DARBUOTOJAS AR MOKINYS SUSIRGO COVID-19 LIGA

COVID-19

Nuoširdi Mažeikių lopšelio-darželio ,,Eglutė" bendruomenės padėka visiems, prisidėjusiems prie įstaigos ugdymo(si) sąlygų gerinimo. Jūsų dosnumo dėka atnaujinome vidaus patalpas, įsigijome lauko įrengimų. 

Pagarbiai lopšelio-darželio ,,Eglutė" bendruomenė.!