Naujienos / Pranešimai

Gerbiamieji Tėveliai,

Vyriausybė kol kas nenumatė pakeitimų susijusių su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymu: Ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą teikiančios įstaigos gali dirbti įprastu būdu ir priimti vaikus. Darbas įstaigose organizuojamas laikantis būtinų saugumo sąlygų. ❗️Vis tik rekomenduojama įstaigas lankyti tik tiems vaikams, kurių tėvai ar globėjai neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu ir užtikrinti vaikų priežiūros namuose.❗️ Dėkojame tėveliams už rekomendacijų laikymąsi. Karantinas pratęsiamas iki kovo 31 d. Tai oficiali informacija iš ŠMM svetainės.

                                                                                                                                                          Su pagarba,
                                                                                                                                                                           Darželio administracija
 

 

 

 

PRAŠYMŲ PRIĖMIMAS BEI KONSULTAVIMAS NUOTOLINIU BŪDU  

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais prašymų priėmimas bei konsultavimas vykdomas TIK nuotoliniu būdu. Į įstaigą pašaliniai asmenys (išskyrus asmenis atvedančius/pasiimančius vaikus) NEBUS priimami. Dėl prašymų formų ar informacijos pateikimo kreipkitės:

Administratorės el. paštu: eglute.mazeikiai@gmail.com

Buhalterijos el. paštu: eglutebuhalterija@gmail.com

Telefonu: (8 443) 66758

 

Nuoširdi Mažeikių lopšelio-darželio ,,Eglutė" bendruomenės padėka visiems, prisidėjusiems prie įstaigos ugdymo(si) sąlygų gerinimo. Jūsų dosnumo dėka atnaujinome vidaus patalpas, įsigijome lauko įrengimų. 

Pagarbiai lopšelio-darželio ,,Eglutė" bendruomenė.!