Menu Close

Darbotvarkės

Direktoriaus darbotvarkė:

8.00–9.00 val. darbas su dokumentais.

9.00–10.00 val. pasitarimas su administracijos darbuotojais aktualiais klausimais, darbų aptarimas, planavimas.

10.00–12.00 val. interesantų priėmimas, pedagogų veiklų stebėjimas.

12.30–14.00 val. pasitarimai, susirinkimai, darbas komisijose, darbo grupėse su pedagoginio ar aptarnaujančio personalo darbuotojais.

14.00–15.00 val. interesantų priėmimas, susitikimas su kitais mokyklų vadovais.

15.00–16.30 val. darbas su dokumentais.

Pastaba: susirinkimų, pasitarimų laikas gali būti keičiamas iš anksto suderinus.

 

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui darbotvarkė:

8.00–9.00 val. susitikimai su ugdytinių tėveliais.

9.00–10.00 val. pasitarimas su administracijos darbuotojais aktualiais klausimais, darbų aptarimas, planavimas.

10.00–12.00 val. pasitarimai su ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojais, pagalbos vaikui specialistais ugdymo kokybės, ugdymo proceso organizavimo klausimais.

12.30–14.00 val. pasitarimai, susirinkimai, darbas komisijose, darbo grupėse.

14.00–15.00 val. Einamieji darbai (laiškų, dokumentų peržiūra).

15.00–16.30 val. kolegialūs susitikimai, pokalbiai su ugdytinių tėveliais.

 

Pastaba: susirinkimų, pasitarimų laikas gali būti keičiamas iš anksto suderinus.

 

 

Skip to content