Menu Close

Klausimai–atsakymai

Kaip įstaiga dirbs 2024 m. vasarą?

Įstaiga dirbs 2024 m. birželio – liepos mėnesiais. Rugpjūčio mėnesį vaikus priims lopšelis-darželis „Bitutė“.

Koks lopšelio-darželio veiklos tikslas?

Lopšelio-darželio veiklos tikslas – atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, individualų kiekvieno vaiko ugdymąsi vaikystėje, taikant laikmetį atitinkančius, inovatyvius ugdymo(si) metodus, formas, būdus ir priemones, integruojant projektines veiklas, skatinant sveiką gyvenseną, ekologiškumą bei gamtosaugą, atnaujinant veikti įgalinančias aplinkas, padėti vaikui ugdytis bendrąsias ir esmines kompetencijas, būtinas tolesniam mokymuisi pagal pradinio ugdymo programą.

Ką vaikai veikia ikimokyklinio ugdymo grupėse?

Žaisdami įvairius žaidimus, tyrinėdami, keliaudami, stebėdami aplinką, piešdami, kurdami, tardamiesi ir diskutuodami su draugais ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja, dainuodami, sportuodami vaikai pažįsta pasaulį ir mokosi būti orūs, smalsūs, bendraujantys, sveiki, kuriantys ir sėkmingi. Kaip sako suaugusieji, „dalyvauja ikimokyklinio ugdymo programoje“.

 Ar ikimokyklinėse grupėse vaikai turi būti vedami į lauką?

Taip. Kiekvieną dieną šviesiu paros metu, jeigu oro temperatūra nėra žemesnė kaip minus 12 C ir aukštesnė nei 30 C. Jeigu oro sąlygos sudėtingos, pvz., labai smarkus vėjas, lietus, pūga ir pan., vaikams verčiau likti patalpose.

 

Skip to content