Menu Close

Priėmimas į įstaigą

Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ grupės komplektuojamos iki mokslo metų pradžios, į laisvas vietas vaikai priimami visus metus:

  • į ankstyvojo amžiaus grupes nuo 1 iki 3 m.;
  • į ikimokyklinio amžiaus grupes nuo 3 iki 6 m.;
  • į priešmokyklinio amžiaus grupes 5 (6) m. iki 7 m.

Mažeikių rajono savivaldybės tarybai patvirtinus Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Mažeikių rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašą, asmenų priėmimas į švietimo įstaigas vykdomas informacinėje sistemoje automatiškai pagal joje užregistruotus prašymus. Prašymai pildomi elektroniniu būdu informacinėje sistemoje svietimas.mazeikiai.lt arba pasirinktoje švietimo įstaigoje, jeigu asmenys neturi kompiuterio ar interneto prieigos. Anksčiau pateikusieji švietimo įstaigoms popierinius prašymus turi juos teikti iš naujo informacinėje sistemoje.

Vaiko išlaikymas Mažeikių lopšelyje-darželyje „Eglutė“ yra mokamas. Nustatytais atvejais tėvai (globėjai) nuo užmokesčio dalinai arba visiškai atleidžiami. Įstaigos direktorius turi teisę išbraukti vaiką iš sąrašų, jeigu dėl nepateisinamų priežasčių laiku nesumokamas mokestis. Plačiau apie tai galite paskaityti skyriuje „Kainoraštis“.

 

Skip to content