Menu Close

Istoriją kuria žmonės

????Šiandien atvertėme naują draugystės puslapį su Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokykla. Mažieji svečiai kartu su eglutiškiais sveikino Lietuvą netradicinėje praktinėje konferencijoje „STEAM ir meninės raiškos dermė – dedikacija Lietuvai“.
????Įgytos patirties raiška apjungė interaktyvias užduotis, tvarią puošybą, dainas, draugystės šokius, nuostabą ir netikėtų atradimų džiaugsmą.
????Ačiū tariame kūrybinio proceso kūrėjams–Mamytei Gintei, mokytojoms Aušrai, Grėtai, Eglei, mokytojui Rokui ir Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos komandai.
✋????Kartu kuriame galimybes naujiems projektams, susitikimams ir iniciatyvoms.
????Geriausia mokymosi sėkmė, kai mokomės vieni iš kitų…
????Džiaugiamės dalyvavimu respublikinėje konferencijoje „Vaikai, pedagogai, vadovai ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo kaitoje“
????Telšiuose, kur dalinomės inovatyviomis praktikomis, atliepiančiomis ugdymo(si) kryptingumą, integralumą, veiksmingumą ir vaiko raidos poreikių dermę.
????Respublikinė lopšelių-darželių „Eglutė“ metodinė-praktinė konferencija „Ugdymo inovacijų raiška, kuriant savitą mokyklos kultūrą“ Klaipėdoje.
????Pranešimų įvairovė, patirčių dalybos, pažintys, pašnekesiai, diskusijos – konferencijos sėkmės raktas. Geriausia daugyba yra dalyba. (A. Toliatas)

Spalio 6 dieną, Tarptautinės mokytojų dienos proga Mažeikių kultūros centre surengtoje šventėje buvo pagerbti geriausi rajono pedagogai. Tarp apdovanotųjų – mūsų bendruomenės kolegės, Laima Veselienė ir Sandra Kneitienė. Mokytojų nuolatinis siekis ir pastangos tobulėti, mokymasis iš savęs ir kitų, puiki mentorystė ir kolegialumas, džiugina ir stiprina įstaigos bendruomenę.

????Įsitraukėme į netikėtus atradimus, užmezgėme draugystę su jaunaisiais kūrėjais, Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazistais Damiru Samarin ir Eligijumi Girdeniu, kai dėmesio centre stalo žaidimai. Sumanytas užsiėmimo kontekstas su provokuojančia idėja, pristatant stalo žaidimą, skirtą silpnaregiams.
????Gimnazistai įtraukė mažuosius eglutiškius į žaidybinį procesą, grindžiamą samprotavimais, hipotezių kėlimu, įgyjant sudėtingesnius mąstymo gebėjimus.
????Ačiū Eligijui ir Damirui už iniciatyvą, žaismingas situacijas ir naujų galimybių tyrinėjimą.

????Pasaulio pažinimas, orientacinės, smalsumą skatinančios veiklos, pedagogų ir tėvų partnerystė visa tai yra eglutiškių gyvenimo dalis.
Tad minime, švenčiame ir tyrinėjame vasaros saulėgrįžos, Rasos šventę „Eglutėje“.
????Dalinamės saulėtais įspūdžiais iš paslaptingiausios vasaros šventės, pripildytos žaismingumo ir geros energijos, žvejybos ir žoliavimo patarimų, netradicinių kūrybinių pojūčių, autentiškų ratelių šėlsmo.
????Kartu darome tai, kas teikia džiaugsmo. Tad tariame Ačiū pedagogams už žaismingas kūrybines plėtotes, kurios atvertė vasaros pojūčių lobyną.
???? Ačiū pedagogų padėjėjoms, kurios padėjo įveikti visas užduotis ir galvosūkius.
????Ačiū renginio organizatoriams pedagogams – Rokui, Robertai, Laimai.
????Ačiū Adomo tėveliams už netikėtus muzikinius sumanymus.
????Ačiū savanorei Dominykai, kuri nepamiršta eglutiškių.
????Tegyvuoja magiški vasaros šėliojimai

????„Eglutės“ bendruomenė įstojo į ENO (ENVIRONMENT ONLINE) pasaulinį mokyklų tinklą, kurį koordinuoja Kauno Prezidento V. Adamkaus gimnazija.
????Jungiamės prie daugiau nei 100 šalių iš viso pasaulio ir darnaus šūkio – ENO makes us ONE. „ENO suvienija“ mus ir ragina veikti kitaip: „Mes dalinamės vienu tikslu, bet žinome, kad yra 1000 būdų jį įgyvendinti“.
????Džiaugiamės galimybe prisidėti prie bendrų kilnių tikslų, bendradarbiauti pasauliniame ENO tinkle ir skatinti ekologinį raštingumą.

????Gerosios patirties pasidalijimai ir bendradarbiavimo nauda – renginyje „Mąstymo mokyklos įgyvendinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ Šiaulių lopšelyje-darželyje „Pasaka“.
???? Nuoširdžiai dėkojame Šiaulių lopšelio-darželio „Pasaka“ direktorei N. Baršauskienei ir mokytojų komandai už bendras siekiamybes, ieškant pažangių sprendimų ir ugdymo(si) perspektyvų.

????„Eglutėje“ lankėsi Kamanų valstybinio gamtinio rezervato specialistas, kuris 5A ir 5B ugdytinius įtraukė į gamtos paslapčių kupiną pasakojimą.
????Susitikimo metu diskutavome apie retus augalus, paukščius gyvenančius Kamanų pelkėje. Ypač įdomu buvo pamatyti elnio ragus, sužinoti daugybę faktų apie gulbes, bebrus, pelėdas ir vilkus. ????Dėkojame gamtininkui Dovydui už tyrinėjimais ir atradimais grįstą virtualią kelionę po Žemaitijos saugomą teritoriją, Kamanų valstybinį gamtinį rezervatą.

☘️„Eglutės“ bendruomenės komanda balandžio 25 dieną dalyvavo tarptautinėje praktinėje konferencijoje „EKO idėjos Lietuvai 2023“, Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje, Kaune.
☘️„EKO idėjos Lietuvai 2023“ suburia Lietuvos švietimo įstaigų vadovus, mokytojus bei mokinius pasisemti naujų ekologinio ugdymo idėjų, išbandyti praktines veiklas, pasidalinti ekologinio, gamtosauginio ugdymo patirtimis, diskutuoti darnos ir tvarumo klausimais.
☘️Daugialypio renginio metu dalijomės patirtimis, klausėme aktualių pranešimų, mainėmės augalais, dalyvavome EKO dirbtuvėse.
„Eglutės“ įstaigos bendruomenės iniciatyvomis, patirtimis ir atradimų įgyvendinama praktika dalijosi mokytoja ekspertė Rima ir mokytoja metodininkė Sandra.
☘️Džiaugiamės naujomis ekologinio ugdymo aktualijomis, parsivežtomis idėjomis, diskusijomis bendraminčių susibūrime vardan sveikos gyvensenos ir aplinkos puoselėjimo.

????Savanorystė veža!????
????Savanoriška veikla kupina netikėtų iššūkių, kurie pavirsta unikaliomis patirtimis. Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazistės Austėja, Emilija ir Gabija aktyviai įsitraukė į balandžio 16-19 d. „Eglutėje“ vykusio tarptautinio Erasmus + KA210 mokyklų partnerysčių projekto „Protect Nature, Nature is my future“ Lietuvos, Italijos, Ispanijos ir Turkijos partnerių susitikimą.
????Pasitikėjimu grįsti santykiai, kolegialumas, prisitaikymas nepatogiose situacijose neatsiejama savanoriškos veiklos dalis.
????Ačiū savanorėms Austėjai, Emilijai ir Gabijai, kurios realizuoja stiprybes ir tobulėja „Eglutėje“.

????Tvarias idėjas įgyvendiname kartu.
????Vieningai sutariame, kad nėra nereikšmingų iniciatyvų. Mūsų bendros pastangos svarbios, nes keičia elgsenos įpročius ir moko mažuosius kūrėjus sekti geraisiais pavyzdžiais. Tad žaismingai papuošėme aplinką, į kurią įtraukėme visus eglutiškius.
????Nuoširdžiai dėkojame „Eglutės“ bendruomenei, siūlome aplankyti lauko erdves ir rasti pasipuošusius batukus.

????Talentingi eglutiškiai emociniu užtaisu ir energija dalinosi Kultūros centro organizuojamoje talentingiausių vaikų ir jaunimo koncerte-atrankoje „Mažųjų talentų šou“.
????Ypatingą AČIŪ sakome ugdytinių tėveliams – idėjų generatoriams ir pagalbininkams.
????Ačiū meninio ugdymo mokytojui Rokui už muzikinių galimybių plėtotę.
????AČIŪ mažiesiems eglutiškiams – laureatams.

Didžiausi sveikinimai visiems eglutiškiams, mažiems ir dideliems, buvusiems ir esamiems. Ši diena ypatinga, nes gyvuojame jau 50 metų.
????Mes švenčiame, idėjas paverčiame tikrove, žengiame ir mokomės, bandome ir keičiamės, nepamirštame žaismingumo, geros energijos ir kūrybingumo.
????„Eglutėje“ auga, ugdosi, svajoja, tyrinėja, triukšmauja ir išdykauja laimingi vaikai.

????Mes nelikome abejingi, sudalyvavome gerumo akcijoje! Atkreipę dėmesį į perskaitytas knygas, propaguojant tvarumo idėjas, ,,prikėlėme“ knygas antram gyvenimui. Aktyviai prisidėję prie Herojaus mokyklos vykdomos iniciatyvos papuošėme knygą nauju rožiniu viršeliu bei unikaliais piešiniais, suteikdami džiugių emocijų sunkiai sergantiems vaikams, kuriuos globoja R. Kaukėnas. Nuoširdūs, maži darbai augina „Eglutės“ bendruomenę.

????Vasario 15 d. įvyko lauktas pirmasis tarptautinis Erasmus + KA210 partnerysčių projekto „Protect Nature, Nature is my future“ partnerių susitikimas. Nors jis vyko nuotoliniu būdu (ZOOM programa), tačiau kupinas jaudulio, džiaugsmo ir planuojamų iššūkių.
????Susitikimo metu pristatėme įstaigą, numatomų veiklų kalendorių, bendrus susitarimus ir planuojamus rezultatus.
????Užsimezgusi draugystė tarp iš Italijos, Ispanijos ir Turkijos įstaigų bendruomenių yra vertinga: auga bendradarbiavimo kultūra, dalyviai turi galimybę susipažinti su kitomis kultūromis, mokytis, tobulėti, imtis tvarių iniciatyvų.

????Sausio 25 d., trečiadienį, Mažeikių rajono lopšelių-darželių vadovai dalyvavo Vilniuje, Nacionalinėje švietimo agentūroje, vykusioje Lietuvos ikimokyklinių įstaigų vadovų asociacijos konferencijoje ,,Ikimokyklinio ugdymo įstaigos permainų labirintuose: nuo atnaujinto ugdymo turinio iki svajonių vadovo“. Joje gvildentos aktualios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo temos.

????‍????Dalyvius sveikino švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė, Lietuvos Respublikos Prezidento patarėja Vilma Bačkiūtė, Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė.

Lietuvos ikimokyklinių įstaigų vadovų asociacijos Mažeikių poskyris

❗️Informacija iš Mažeikių rajono savivaldybės puslapio.

???? Lapkričio 8 d. Mažeikių švietimo centre vyko ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Veiklos kokybės gerinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ II modulio seminaras „Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ir išorės vertinimo modelis: pirmosios modelio dimensijos pristatymas ir pavyzdžiai“.
????‍????????‍???? Lektorės: Mažeikių lopšelio-darželio „Buratinas“ direktorė Laima Norvaišienė ir Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ direktorė Rima Daugnorienė.
???? Seminare dalyvavo ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui bei mokytojai-veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės pirmininkai.
????‍????Šiandien, respublikinėje virtualioje ikimokyklinio ugdymo įstaigų metodinėje – praktinėje konferencijoje „Kūrybiškas inovatyvių praktikų plėtojimas ikimokykliniame ugdyme“ pranešimą skaito lopšelio-darželio „Eglutė“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja Rima, kuri pristato novatoriškas, pažangias gerąsias praktikas.
????„Technologinis raštingumas yra XXI a. išbandymas ne tik vaikams, bet ir juos mokymosi procese lydintiems suaugusiems. Informacijos ir pasirinkimų gausoje mokytojas tampa ne tik vertybių, bet ir ateities įgūdžių kompasu, rytojaus technologijų kūrėjų vedliu“, – teigia mokytoja Rima.
????‍????3A mokytoja Laura planuoja, įgyvendina, tikrina ir tobulina savo kasdienę veiklą. Geba priimti išmintingus sprendimus nesivadovaujant griežtomis taisyklėmis.
????‍????‍????‍????Aktyvus veikimas kartu, naujos praktikos, profesinės ūgties galimybės įgalina bendrystę su ugdytiniais ir jų tėveliais.
????‍????Mokytoja Vaida į ugdymą žvelgia iš vaiko perspektyvos, pripažįsta mažojo kūrėjo individualumą ir savitumą.
????4B inovatyvios veiklos orientuotos į aktyvumą, iniciatyvumą, pažinimą, komunikavimą ir tyrinėjimais grindžiamą ugdymą.
????Mokytoja Vaida kasdienį kūrybos procesą padaro matomu pačiam vaikui, skatindama ugdytis aukštesniuosius mąstymo gebėjimus.
❗️Mokytoja Giedrė dialogu plečia pažinimo akiratį, aktyviai veikia, priima iššūkius, įgyvendina idėjas, pozityviai keičia ugdymo(si) aplinkas.
????Mažieji kūrėjai skatinami ieškoti naujų sumanymų, įsitraukti į kūrybiškus atradimus, eksperimentuoti ir improvizuoti.
????Mokytoja Giedrė auga kartu, išbando save ir patiria mokymosi sėkmę.
Mažieji eglutiškiai kartu su mokytoju Roku kasdien keliauja po muzikos šalį.
????Visaverčiam muzikiniam vaiko lavinimui mokytojas pasitelkia kompleksinį muzikinį ugdymą, kurio pagrindą sudaro muzikos klausymas, dainavimas, ritmika, muzikos kūryba bei grojimas.
???? Mokytojas Rokas padeda rasti širdžiai mieliausią dainavimo stilių, identifikuoja talentą muzikai.
???? Meninio ugdymo mokytojo rankose yra visos galios, įveikiant scenos baimę ir drąsiai neriant į fantazijų pasaulį.
????‍????Mokytoja Sandra geba įtraukti ugdytinius, juos provokuoti, kurti nuolatiniuose ieškojimuose ir tyrinėjimuose taikant inovacijas ugdymo procese. Jai būdingas smalsumas, vaizduotės turtingumas, išradingumas ir poreikis nuolat tobulinti savo veiklą.
????
Kiekvieną problemą mokytoja Sandra paverčia į naują galimybę.
????2022-ieji –Žemaičių kalbos metai!
Mokytoja Laima skatina vaikus mylėti savo senelių, tėvų kalbą –žemaičių kalbą. Ji turtina veiklas autentiška kalba, smagiais žaidimais, pašnekesiais išlaisvinant vaizduotę ir pojūčius.
Vakams tarmie yr pirms longs y pasaul. J.Pabrėža

 

????Mokytoja Onutė kartu su vaikais vykdo projektines veiklas, rengia žaidimų dienas, tyrinėjimus, įgyvendina originalias STEAM idėjas.
Tik per asmeninę patirtį išmokstame, sužinome, pajaučiame ir įvertiname mus supantį pasaulį.

 

????Mokytoja Nijolė mokosi ir tobulėja kartu. Ji įtraukia ugdytinius į prasmingą mokymąsi įvairiose aplinkose ir situacijose. Ji dirba taip, kad smalsumu žiba vaikų akys.

 

 

????Mokytoja Lina skatina vaikų kūrybinę laisvę ir smalsumą. Ji kelia vaikams iššūkius, projektuoja tikslingas ugdymosi situacijas, skatina plėtoti savo idėjas

????Gabūs vaikai – tai vaikai: galintys efektyviai įgyti žinių ir mokėjimų, o ypač tai darydami mėgstamojoje veikloje. Mokytoja Roberta telkia šaunią mūsų ugdytinių komandą, kuriems būdingas aukštas kūrybiškumo lygis. Taikydama šiuolaikinę dailės metodiką, mokytoja padeda kurti, išrasti, dalintis idėjomis ir susitelkti domėtis menu. Anot Robertos, svarbiau, kad vaikas pradėtų pasitikėti savimi kaip kūrėju, išmoktų pasitelkti savo vaizduotę ne tik kurdamas, bet ir spręsdamas kasdienines problemas.

????????Priešmokyklinio ugdymo grupės mokytoja Rima dalijosi gerąja patirtimi, kaip mūsų įstaigoje vykdomos veiklos netradicinėse erdvėse: STEAM laboratorijoje, koridoriuose prie žaidimų, dėlionių, veidrodžių, STEAM labirintų sienelių. Anot mokytojos Rimos, pedagogai, būdami šalia kuria įvairius žaidimo kontekstus, pasitelkdami naują aplinką, provokuoja ugdymo(si) situaciją, kad ugdytiniai galėtų patirti sėkmę ir mokymosi džiaugsmą.

????Svarbu ne tai, kas po Kalėdų eglute. Svarbu, kas aplink ją. Kūrybiniais sumanymais, idėjomis dalijasi mokytoja Aušra. Jos sukurtos kalėdinės dekoracijos kiekvieną rytą pasitinka mus.

????Kalėdos – lyg stebuklinga antklodė, kuri apsiaučia mus ir sušildo. Tad džiaugiamės mokytojos Loretos sukurtais stebuklingais nykštukais, kurie šypsenomis dalinsis visą šventinį laikotarpį.

 

 

 

Skip to content