Menu Close

Istoriją kuria žmonės

????‍????3A mokytoja Laura planuoja, įgyvendina, tikrina ir tobulina savo kasdienę veiklą. Geba priimti išmintingus sprendimus nesivadovaujant griežtomis taisyklėmis.
????‍????‍????‍????Aktyvus veikimas kartu, naujos praktikos, profesinės ūgties galimybės įgalina bendrystę su ugdytiniais ir jų tėveliais.
????‍????Mokytoja Vaida į ugdymą žvelgia iš vaiko perspektyvos, pripažįsta mažojo kūrėjo individualumą ir savitumą.
????4B inovatyvios veiklos orientuotos į aktyvumą, iniciatyvumą, pažinimą, komunikavimą ir tyrinėjimais grindžiamą ugdymą.
????Mokytoja Vaida kasdienį kūrybos procesą padaro matomu pačiam vaikui, skatindama ugdytis aukštesniuosius mąstymo gebėjimus.
❗️Mokytoja Giedrė dialogu plečia pažinimo akiratį, aktyviai veikia, priima iššūkius, įgyvendina idėjas, pozityviai keičia ugdymo(si) aplinkas.
????Mažieji kūrėjai skatinami ieškoti naujų sumanymų, įsitraukti į kūrybiškus atradimus, eksperimentuoti ir improvizuoti.
????Mokytoja Giedrė auga kartu, išbando save ir patiria mokymosi sėkmę.
Mažieji eglutiškiai kartu su mokytoju Roku kasdien keliauja po muzikos šalį.
????Visaverčiam muzikiniam vaiko lavinimui mokytojas pasitelkia kompleksinį muzikinį ugdymą, kurio pagrindą sudaro muzikos klausymas, dainavimas, ritmika, muzikos kūryba bei grojimas.
???? Mokytojas Rokas padeda rasti širdžiai mieliausią dainavimo stilių, identifikuoja talentą muzikai.
???? Meninio ugdymo mokytojo rankose yra visos galios, įveikiant scenos baimę ir drąsiai neriant į fantazijų pasaulį.
????‍????Mokytoja Sandra geba įtraukti ugdytinius, juos provokuoti, kurti nuolatiniuose ieškojimuose ir tyrinėjimuose taikant inovacijas ugdymo procese. Jai būdingas smalsumas, vaizduotės turtingumas, išradingumas ir poreikis nuolat tobulinti savo veiklą.
????
Kiekvieną problemą mokytoja Sandra paverčia į naują galimybę.
????2022-ieji –Žemaičių kalbos metai!
Mokytoja Laima skatina vaikus mylėti savo senelių, tėvų kalbą –žemaičių kalbą. Ji turtina veiklas autentiška kalba, smagiais žaidimais, pašnekesiais išlaisvinant vaizduotę ir pojūčius.
Vakams tarmie yr pirms longs y pasaul. J.Pabrėža

 

????Mokytoja Onutė kartu su vaikais vykdo projektines veiklas, rengia žaidimų dienas, tyrinėjimus, įgyvendina originalias STEAM idėjas.
Tik per asmeninę patirtį išmokstame, sužinome, pajaučiame ir įvertiname mus supantį pasaulį.

 

????Mokytoja Nijolė mokosi ir tobulėja kartu. Ji įtraukia ugdytinius į prasmingą mokymąsi įvairiose aplinkose ir situacijose. Ji dirba taip, kad smalsumu žiba vaikų akys.

 

 

????Mokytoja Lina skatina vaikų kūrybinę laisvę ir smalsumą. Ji kelia vaikams iššūkius, projektuoja tikslingas ugdymosi situacijas, skatina plėtoti savo idėjas

????Gabūs vaikai – tai vaikai: galintys efektyviai įgyti žinių ir mokėjimų, o ypač tai darydami mėgstamojoje veikloje. Mokytoja Roberta telkia šaunią mūsų ugdytinių komandą, kuriems būdingas aukštas kūrybiškumo lygis. Taikydama šiuolaikinę dailės metodiką, mokytoja padeda kurti, išrasti, dalintis idėjomis ir susitelkti domėtis menu. Anot Robertos, svarbiau, kad vaikas pradėtų pasitikėti savimi kaip kūrėju, išmoktų pasitelkti savo vaizduotę ne tik kurdamas, bet ir spręsdamas kasdienines problemas.

????????Priešmokyklinio ugdymo grupės mokytoja Rima dalijosi gerąja patirtimi, kaip mūsų įstaigoje vykdomos veiklos netradicinėse erdvėse: STEAM laboratorijoje, koridoriuose prie žaidimų, dėlionių, veidrodžių, STEAM labirintų sienelių. Anot mokytojos Rimos, pedagogai, būdami šalia kuria įvairius žaidimo kontekstus, pasitelkdami naują aplinką, provokuoja ugdymo(si) situaciją, kad ugdytiniai galėtų patirti sėkmę ir mokymosi džiaugsmą.

????Svarbu ne tai, kas po Kalėdų eglute. Svarbu, kas aplink ją. Kūrybiniais sumanymais, idėjomis dalijasi mokytoja Aušra. Jos sukurtos kalėdinės dekoracijos kiekvieną rytą pasitinka mus.

????Kalėdos – lyg stebuklinga antklodė, kuri apsiaučia mus ir sušildo. Tad džiaugiamės mokytojos Loretos sukurtais stebuklingais nykštukais, kurie šypsenomis dalinsis visą šventinį laikotarpį.

 

 

 

Skip to content