Menu Close

Parama

Mes nuoširdžiai dėkojame už 2022 m. pervestą 2896,45 Eur. 1,2 proc. GPM dalį skirtą „Eglutei“. Pervestos lėšos orientuotos ugdytinių, pedagogų ir tėvų iniciatyvoms įgyvendinti –nupirktas elektrinis pianinas ir mokomieji edukaciniai plakatai, prisidėta prie „Knoocker Box“ (interaktyvios sienos-grindys) įrenginio įsigijimo. Gerb. bendruomene, jūs leidžiate mums drąsiai svajoti ir pažvelgti į ugdymą iš vaikų perspektyvos.

Esame Jums dėkingi už bendrystę, tikrus džiaugsmus ir nuoširdžią pagalbą įgyvendinant projektus lopšelyje-darželyje „Eglutė“. Jūsų ir Jūsų artimųjų padedami kiekvienais metais kuriame jaukesnę ir modernesnę ugdymosi aplinką, skatinančią vaikų saviraišką. Jūsų geros valios dėka 2021 m. mūsų įstaigai pervesta 1859,90 eurų, kuriuos panaudojome lauko klasės įrengimui. Prašome 2022 metais nelikti abejingais ir skirti 1,2 proc. GPM mūsų įstaigai, kad galėtume ir toliau kurti saugią, funkcionalią ir patrauklią edukacinę aplinką.

Už 2020 m. buvo gauta paramos 1230 Eur. Gautos lėšos buvo panaudotos STEAM laboratorijai įrengti.

Už 2019 m. buvo gauta paramos 1478,62 Eur. Lopšelio-darželio vaikučiams buvo nupirktas naujas įrengimas.

             

 

KAIP PATEIKTI PRAŠYMĄ DĖL 1,2% PAJAMŲ MOKESČIO PERVEDIMO:

Greičiausiai ir patogiausiai prašymą galima pateikti elektroniniu būdu per EDS https://deklaravimas.vmi.lt;

Darželyje informaciją suteiks grupių mokytojos.

REKVIZITAI PRAŠYMAMS DĖL 1,2% PAJAMŲ MOKESČIO PERVEDIMO:

  • Gavėjo tipas (E1 laukelis) – 2 (paramos gavėjas);
  • Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas)(E2 laukelis) -190157333;
  • Mokesčio dalies paskirtis (E3 laukelis) – PARAMA;
  • Mokesčio paramos dydis (E4 laukelis) – 1,2%;
  • Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio (E5 laukelis) – Jūsų pasirinkti metai.

 

PIRMAS ETAPAS

 

ANTRAS ETAPAS

 

TREČIAS ETAPAS 

 Jūsų pasirinkti metai   

                                                                                                                                                                                                            

Skip to content