Menu Close

Istorija

Mažeikių lopšelis-darželis „Eglutė” duris vaikams bei jų tėvams atvėrė  1973 metų kovo 1 dieną.

Pirmaisiais metais darželyje veikė net 12 grupių: keturios ankstyvojo amžiaus ir aštuonios ikimokyklinio amžiaus. Grupėse dirbo po du pedagogus. Įstaigą lankė 220 vaikų.

 

Lopšelio-darželio „Eglutė” vadovai:

Elvyra Norkienė (1973–1986);

Vida Valsiūnienė  (1986–2008);

Loreta Gečienė (2009–2016);

Margarita Jasinskienė (l. e. p. 2016–2019).

Nuo 2019 vasario mėnesio įstaigai vadovauja Rima Daugnorienė.

Dabar lopšelyje-darželyje veikia 11 grupių, iš kurių trys ankstyvojo amžiaus, dvi priešmokyklinio amžiaus, šešios ikimokyklinio ugdymo. Vaikus ugdo mokytojai, švietimo pedagogai, specialistai.

Lopšelio-darželio „Eglutė” istorija  prasminga, turtinga, graži. Ją kūrė ir toliau kuria šiame darbe save įprasminantys, kūrybingi, energingi žmonės.

Skip to content