Menu Close

Pedagogai

Lopšelyje-darželyje „Eglutė“ dirba 26 pedagogai: 25 pedagogai turi aukštąjį išsilavinimą, 3 – aukštesnįjį. Pedagogų kvalifikacija: 1 yra įgijęs eksperto kvalifikacinę kategoriją, 6 – įgiję metodininko kvalifikacinę kategoriją, 8 – vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją, 11 – mokytojo kvalifikacinę kategoriją. Įstaigoje dirba vienas meninio ugdymo pedagogas, du logopedai, socialinis pedagogas, spec. pedagogas-logopedas, psichologas.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija  Elektroninis paštas
Nijolė Druskinienė Mokytoja Mokytojas metodininkas nijole_druskiniene@eglute-mazeikiai.lt
Ona Ramonaitė Mokytoja Vyresnysis mokytojas ona_ramonaite@eglute-mazeikiai.lt
Laima Veselienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Mokytojas metodininkas laima_veseliene@eglute-mazeikiai.lt
Roberta Freimonienė Mokytoja Vyresnysis mokytojas r.freimoniene@gmail.com
Loreta Tenienė Mokytoja Mokytojas metodininkas loreta_teniene@eglute-mazeikiai.lt
Kristina Gailiūnienė Mokytoja Mokytojas metodininkas kristina_gailiuniene@eglute-mazeikiai.lt
Sonata Momgaudienė Mokytoja Vyresnysis mokytojas sonata_momgaudiene@eglute-mazeikiai.lt
Sandra Kneitienė Mokytoja Mokytojas metodininkas sandra_kneitiene@eglute-mazeikiai.lt
Rasa Daukšienė Mokytoja Vyresnysis mokytojas rasa_dauksiene@eglute-mazeikiai.lt
Lina Bružienė Mokytoja Vyresnysis mokytojas lina_bruziene@eglute-mazeikiai.lt
Rima Skrinskienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Mokytojas ekspertas rima_skrinskiene@eglute-mazeikiai.lt
Vita Mažeikienė Mokytoja Vyresnysis mokytojas vita_mazeikiene@eglute-mazeikiai.lt
Vida Stončienė Logopedė Mokytojas metodininkas vida_stonciene@eglute-mazeikiai.lt
Rokas Gražys Meninio ugdymo mokytojas Vyresnysis mokytojas rokas_grazys@eglute-mazeikiai.lt
Indrė Ligeikytė Socialinė pedagogė Vyresnysis mokytojas indre_ligeikyte@eglute-mazeikiai.lt
Giedrė Puzinienė Mokytoja Mokytojas giedre_puziniene@eglute-mazeikiai.lt
Vaida Bulošė  Mokytoja Mokytojas vaida_bulose@eglute-mazeikiai.lt
Dalia Perminienė Mokytoja Mokytojas dalia_perminiene@eglute-mazeikiai.lt
Audra Bucevičienė Mokytoja Vyresnysis mokytojas audra_buceviciene@eglute-mazeikiai.lt
Modesta Miliauskienė Spec. pedagogas Specialusis pedagogas modesta_miliauskiene@eglute-mazeikiai.lt
Grėta Bružaitė-Intė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Mokytojas  grbruzaite@gamil.com
Aušra Gabalienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Mokytojas ausrazutautaite@gmail.com
Kristina Kiaulakienė  Mokytoja Mokytoja kristinakiaulakiene@gmail.com
Oksana Balienė Mokytoja Mokytoja obaliene90@gmail.com
Alma Jankuvienė Mokytoja Mokytojas alma_jankuviene@eglute-mazeikiai.lt
Gabija Lakačauskienė Mokytoja Mokytojas buivydaitegabija123@gmail.com
Eglė Fridrikaitė Mokytoja Vyresnysis mokytojas eglefridrikaite@gmail.com
Skip to content