Menu Close

The GLOBE Programa

Džiaugiamės GLOBE programos teikiamomis galimybėmis ugdytinių gamtiniam ir ekologiniam ugdymui. GLOBE yra mokslo ir švietimo programa, jungianti studentų, mokytojų, savanorių (piliečių mokslininkų) ir mokslininkų tinklą iš viso pasaulio, siekiant geriau suprasti, palaikyti ir tobulinti Žemės aplinką vietos, regioniniu ir pasauliniu mastu.

GLOBE bendruomenė apima daugiau nei 125 šalis.

 Nuo 1995 m. į GLOBE duomenų bazes įkėlė daugiau nei 185 milijonų tyrimų ir kokybės matavimų. Šie matavimai yra vertingi, nes papildo tyrimais pagrįstus Žemės mokslo projektus, kuriuos organizuoja NASA ir kitos agentūros.

Mes, mažieji tyrėjai, naudosimės duomenų baze, atliksime atmosferos stebėjimus, įsijausime į kitų pasaulio vietų problematiką.

Skip to content