Menu Close

Psichologo veikla

Psichologo veiklos turinys darželyje:

 • Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius vaikus, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais.
 • Rengia individualias rekomendacijas vaiko psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti.
 • Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas.
 • Šviečia ikimokyklinės įstaigos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.
 • Renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų vaikų problemoms spręsti, bei atlieka vaikų veiklos ir elgesio grupėse stebėseną.
 • Bendradarbiauja su įstaigos pedagogais bei kitais specialistais numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirba Vaiko gerovės komisijoje.
 • Atlieka aktualius psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į ikimokyklinės įstaigos poreikius.

Priežastys, dėl kurių tėvai gali kreiptis į psichologą:

 • Nori padėti vaikui sužinoti jo patiriamų sunkumų priežastis ir įveikti juos;

Vaiko elgesys su bendraamžiais, suaugusiais yra neadekvatus;

Vaikas agresyvus, negeba valdyti neigiamų emocijų;

Vaiko raidos vystymasis kitoks nei bendraamžių;

Vaikas išgyvena jį stipriai paliečiančius momentus (tėvų skyrybos, artimojo ar gyvūno netektis, išsikraustymas ir t.t.);

Vaiko elgesys pasikeitė, o tėvai neranda šių pokyčių priežasčių;

Vaikui sunku adaptuotis darželyje;

Vaikas patiria mokymosi sunkumų (sunku sukaupti dėmesį, nėra motyvacijos, savireguliacijos atlikti tikslingai veiklai ir pan.)

 • Nori patobulinti bendravimo su vaiku ar vaiko auklėjimo įgūdžius;
 • Nori daugiau sužinoti apie tam tikrus raidos, ugdymo psichologinius aspektus.

Teigiamo elgesio skatinimas

Mes esame iš vaikų įpratę reikalauti tvarkos ir taisyklių laikymosi. Dažnai pastebime vaikus tik tuomet, kai jie elgiasi netinkamai. Pavyzdžiui: ikimokyklinukas 15 minučių išbuvo ramiai ir tyliai statydamas lego kaladėles, tačiau kam nors nepavykus trenkė su triukšmu visas kaladėles į žemę. Greičiausiai mes nepastebėsime ir neįvertinsime momento kai vaikas kaladėles gražiai statė, tačiau jas ėmus griauti sureaguosime, kad kaladėlių laužyti negalima.

 Jei tokios situacijos kartojasi dažnai, vaikai išmoksta, kad mūsų suaugusių dėmesį lengviausia yra atkreipti netinkamai elgiantis. Todėl svarbu kuo dažniau pastebėti ir skatinti tinkamą vaikų elgesį.

Pastebėję sūnaus / dukros tinkamą elgesį (išlaukia, kol baigsite kalbėti telefonu, ramiai pasėdi kelias minutes, atsiprašo, mandagiai paprašo ir pan.) įvertinkite jį pagirdami bei apkabindami, paplekšnodami per petį, rodydami savo džiaugsmą.

Jūs geriausiai žinote, kas motyvuoja jūsų vaiką, todėl ieškokite tokių įvertinimo būdų, kurie Jūsų vaikui reikšmingi.

Už gerą elgesį apdovanokite:

 • Žodiniu pagyrimu;
 • Apkabinimu;
 • Aplodismentais;
 • Lipduku su mėgstamu herojumi;
 • Veiduku su šypsena;
 • Gero elgesio bilietu.

Sukurkite sistemą, koks apdovanojimas vaiko laukia už tam tikrą surinktą skaičių lipdukų, šypsenėlių, bilietų ir pan.

Draugiška SEU Olimpiada „Dramblys“

2020 m. kovo mėn. Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ grupės „Boružiukai“ ir „Kiškučiai“ dalyvaus draugiškojoje SEU olimpiadoje „Dramblys“. Olimpiados tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į socialinio ir emocinio ugdymo svarbą ir atliekant bendras užduotis, įtraukiant vaikus, pedagogus ir tėvus, stebėti socialinio emocinio ugdymo pažangą.

Olimpiados metu bus ugdomos penkios kompetencijos: atsakingų sprendimų priėmimo, savimonės, savitvardos, socialinio sąmoningumo ir tarpusavio santykių. Ugdant vaikų socialinius emocinius įgūdžius labai svarbus yra ir tėvų dalyvavimas, todėl jei turite noro ir laiko, maloniai kviečiame prisijungti ir kartu su vaikais dalyvauti užsiėmimuose! Užsiėmimų datas ir laiką rasite grupėse.

Adaptacija

Mama, tėti,

aš jau darželinukas

Adaptacija

Skip to content