Menu Close

Didelį ugdymosi potencialą turintys vaikai

Gabus vaikas išsiskiria aukštesniais nei bendraamžiai bendraisiais gebėjimais (intelektiniais), kūrybiškumu, motyvacija. Dažnai šie vaikai pasižymi gera atmintimi, lengvai įvaldo įvairias sąvokas, kritiškai mąsto, gerai sprendžia problemas, lengvai randa ryšius tarp iš pirmo žvilgsnio nesusijusių dalykų, žinias, patirtį pritaiko randant netikėtus, naujus sprendimo būdus. Svarbu, kad šie gebėjimai yra žymiai aukštesni nei kitų bendraamžių ir išskiria gabų vaiką iš jų tarpo. Talentingas vaikas išsiskiria aukštesniais nei bendraamžiai specialiaisiais gebėjimais t.y. jis gerokai pranoksta savo bendraamžius gebėjimais ir įgūdžiais konkrečioje srityje (menas, muzika, sportas).
Talentingų vaikų sritys:
1. Talentas skaičiams: sekasi loginės užduotys, lengvai manipuliuoja skaičiais ir su jais susijusiomis operacijomis, greitai atranda priežastinius ryšius.

2. Talentas žodžiams: aiškiai ir sklandžiai dėsto mintis, kuria pasakas, eilėraščius, lengvai supranta ir įsisavina abstrakčias sąvokas, lengvai jomis manipuliuoja kaip ir visais kitais žodžiais.

3. Talentas menui (dailei). Turi gerą erdvinį suvokimą, geba estetiškai, proporcingai pateikti objektus piešinyje, turi gerą fotografinę atmintį, pastabumą detalėms, pateikia originalius rezultatus piešinyje.

4. Talentas judėti (šokis, kūno k.). Turi išvystytą savo kūno padėties erdvėje pojūtį, informaciją lengviausiai įsisavina joje tiesiogiai dalyvaudamas, geri fiziniai duomenys, plastiškumas.

5. Talentas muzikai. Turi labai gerą muzikinę klausą, atmintį. Gerai jaučia muzikos ritmą. Mėgsta groti, net savais išgalvotais instrumentais, imituoja grojimą, dainavimą. Stipriausias teigiamas dirgiklis – muzika.

Skip to content