Menu Close

Komisijos ir darbo grupės

Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ darbo grupės ir komisijos

2021-2022 m.

Įvaizdžio kūrimo ir saviraiškos ugdymo grupė

Nariai: Irina, Rokas,  Aušra, Loreta, Roberta, Oksana.

 

Sveikos mokyklos kūrimo darbo grupė

Nariai: Romana, Kristina, Rasa, Vita, Onutė, Lina, Giedrė, Vaida, Indrė, Vida.

 

Etnokultūrinio ugdymo grupė

Nariai: Rokas, Laima, Ramunė, Audra, Roberta, Loreta.

 

STEAM, gamtosauginio ugdymo darbo grupė

Nariai: Inga, Sandra, Aušra, Rima, Dalia, Ona, Alma, Roma.

 

Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė

Nariai: Indrė, Loreta, Giedrė, Oksana, Indrė.

 

Korupcijos prevencijos ir kontrolės darbo grupė

Nariai: Rasa, Gražina.

Gabių, talentingų vaikų ugdymo darbo grupė

Nariai: Rokas, Sandra, Indrė.

 

Inovatyvaus ugdymo sklaidos darbo grupė

Nariai: Rima, Nijolė, Laima, Sandra, Lina, Vida.

 

Asmens apsaugos vykdymo darbo grupė

Nariai: Eglė, Roma.

 

Vidaus kontrolės politikos įgyvendinimo darbo grupė

Nariai: Roma, Irina, Inga, Aldona, Eglė, Audra.

 

Vaiko gerovės komisija

Nariai: Inga, Indrė, Vida, Modesta, Indrė.

 

Atestacijos komisija

Nariai: Inga, Sandra, Nijolė, Laima, Rima.

 

Skip to content