Menu Close

Ugdymas

„Eglutės“ žmonės teigia, kad raktas į sėkmingą ugdymą yra vaiko pažinimas, visuminio integralaus kokybiško laiko, atviro bendravimo, žaidimų ir motyvuotų kontekstų kūrimas. Kuriamuose ugdymosi kontekstuose ugdytiniai  save išreiškia skirtingai, atsiribojant nuo klasikinių švietimo raiškos elementų. Mūsų įstaigos sukurtos aplinkos inovatyvios, atviros įvairiems bandymams, idėjų plėtojimo sąveikose tarp vaikų, yra vietos pedagogų inicijuotiems iššūkiams bei netiesioginei paramai.

Pedagogų organizuojama inovatyvi edukacija ir metodų įvairovė, dėmesys įtraukiam patyriminiam, prasmingam mokymuisi ir visa apimančioms kompetencijoms, įsitraukimo ir aktyvaus mokymosi skatinimas, socialinių įgūdžių ir bendradarbiavimo stiprinimas, mokymosi ir realaus gyvenimo reiškinių sąsaja leidžia įstaigos pedagogams ugdyti šiuolaikinį vaiką. Šių principų ir metodikų visuma padeda vaikams lavinti kritinį mąstymą, gebėti priimti sprendimus, ugdytis aukštesniuosius mąstymo gebėjimus bei darniai veikti bendruomenėje.

  „Eglutėje“:

 • Inovatyvios, kūrybiškos veikti įgalinančios aplinkos
 • Penktadienis neįprastai
 • Praktika ir teorija STEAM laboratorijoje
 • Didelį ugdymosi potencialą turinčių vaikų ugdymas
 • Teminės ir spontaniškos veiklos kūrybinėje erdvėje
 • Praktiniai užsiėmimai Stiklo name
 • Kūryba, žinios, dialogai Žaismės erdvėje
 • Inovacijos vaikų darželyje
 • Rytmečiai kitose erdvėse
 • Skaičių atradimai su Numicon metodika
 • Konceptualus pasiekimų pažangos vertinimas

Lopšelio-darželio „Eglutė“ vaikaslaimingas vaikas, nes kiekvienas vaikas supranta mokosi, KAIP mokosi, KODĖL reikia mokytis.

Aš esu darželyje, kuriame gera:

Atrasti

Ugdytis

Galvoti

Tyrinėti

Išdykauti

Skip to content