Menu Close

Korupcijos prevencija

Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ 2022-2024 metų korupcijos prevencijos tvarkos įgyvendinimo priemonių planas

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba pristato naują e. mokymo platformą ir kviečia visus, besidominčius antikorupcinės aplinkos kūrimo tema naudotis šiuo įrankiu. Profesionaliai atrinkta antikorupcinio švietimo mokymų medžiaga suteikia galimybę kiekvienam savarankiškai gilintis į skirtingas temas. E. mokymų platformoje galima rasti informacijos skirtingomis temomis: korupcijos samprata, korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, interesų konfliktai, dovanų politika, pranešėjų apsauga bei korupcijos rizikos sveikatos apsaugos sektoriuje ir kt. Temų sąrašas ir turinys nuolat pildomas.  Visi norintys, kviečiami naudotis šia nemokama platforma, o sėkmingai užbaigusiems  mokymo temas, išduodami sertifikatai, liudijantys kvalifikacijos kėlimą.

Nuoroda į mokymo platformą: https://emokymai.stt.lt/

Antikorupcinio švietimo vaizdo pamokos: http://STT antikorupcinio švietimo vaizdo paskaitos

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos korupcijos prevencijos pareigūnų edukaciniais tikslais sukurtas testas pasitikrinti korupcijos prevencijos žinias dovanų politikos klausimais:  https://www.stt.lt/korupcijos-prevencija/mokomoji-ir-metodine-medziaga/pasitikrinkitezinias/7570  

 

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO MAŽEIKIŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „EGLUTĖ“ IŠVADA 2022 M.

MAŽEIKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, TOLERANCIJOS KORUPCIJAI NUSTATYMO TYRIMAS 2022 M.

 

Skip to content