Menu Close

EKO VEIKLOS: PAVASARIS

Pavasaris dosnus gamtos gėrybėmis, pojūčiais ir naujais atradimais. Pedagogų sukurtos galimybės užtikrino įvairias prieigas, patyriminei veiklai, iniciatyvoms ir įgytos patirties raiškai. Palaikomi netikėti vaikų būdai suprasti, tyrinėti, improvizuoti, dalintis ir patirti. Ugdymo(si) aplinkos žadino mažųjų eglutiškių emocijas, prasmingo proceso akimirkas.

 

Skip to content