Menu Close

Neįprastai

Tęsiame tradicijas ir kiekvieną penktadienį „Eglutėje vaikai ugdomi kitaip! Inovatyviai!“. Spalio mėnesio veiklos orientuotos į rudeniškas atradimų provokacijas, kur skatinama neskubi kasdienė rutina, skiriant pakankamai laiko netradiciniams tyrinėjimams. Įkvėpti kūrybos, eglutiškiai noriai dalyvavo kūrybinėse ,,Svajonių miestą” dirbtuvėse, gamtos reiškinių stebėsenoje, gėrybių degustavime ir eksperimentavime. Pasirinkę tokias veiklas, puoselėjome tvirtus gamtamokslinio pažinimo, matematinio ir technologinio raštingumo pagrindus. Remiantis STEAM ugdymo nuostatomis, sudarėme sąlygas visapusiškai lavintis ugdytiniui kaip asmeniui, teikiant pirmenybę praktinei patirčiai, pažinimui ir refleksijai. Lopšelio-darželio „ Eglutė“ vaikas – laimingas vaikas.
????Mes startuojame ir kiekvieną mėnesio penktadienį “Eglutėje vaikai ugdomi kitaip! Inovatyviai!“.
????Rugsėjo mėnesį tyrinėjome rudenišką aplinką, pasitelkdami idėjas, aplinkas, kurios orientuotos į vaikams aktualų turinį.
????Kūrybinės plėtotės, žaidybinės situacijos, muzikiniai pasirinkimai, spalvingos rudens gėrybės leido mokytojams atliepti kiekvieno vaiko unikalius poreikius ir rasti veiksmingo bendravimo būdus.
????Eglutės vaikas – laimingas vaikas.
✨Tęsiame tradicijas ir kiekvieną penktadienį „Eglutėje vaikai ugdomi kitaip! Inovatyviai!“. Vasario mėnesio veiklos kupinos atradimų, iniciatyvių tyrinėjimų, kai aplinką pažinome penkiais pojūčiais: regėjimu, klausa, uosle, skoniu ir lytėjimu.
✨Žaidybinėse situacijose dėmesį skyrėme technologijų pažinimui bei skaitmeniniam raštingumui, kuris suteikia beribes erdves atrasti pasaulį. Smagios ir prasmingos veiklos interaktyvios sienos grindų sistemos ,,Knoocker Box“ žaidimuose, kai pedagogai sukūrė sąlygas suprasti, diskutuoti, dalytis patyrimu, padėti įgyvendinti vienam kito idėjas, mokytis iš bendraamžių. Kiekviena diena kupina atradimų!
✨Lopšelio-darželio „ Eglutė“ vaikas – laimingas vaikas.
Tęsiame tradicijas ir kiekvieną penktadienį „Eglutėje vaikai ugdomi kitaip! Inovatyviai!“. Gegužės mėnesio veiklos peržengė įstaigos ribas, pripildytos pavasariškų dinamiškų, atradimais grįstų veiklų. Eglutiškiai tyrinėjo, stebėjo, lygino, kūrė iš gamtinės medžiagos. Padidinamų stiklų pagalba ugdytiniai įvertino vandens būklę. Iš geltonų pienių žiedų vaikai sudėjo svarbią žinutę: „Aš myliu gamtą!“. Ryto mankštos, bendros veiklos padėjo pajusti žmogaus ir gamtos darną. O vyriausieji eglutiškiai keliavo miesto viešuoju transportu – autobusu. Juk nepaprastai įdomu žvalgytis pro langą, šnekučiuotis tarpusavyje ar užmegzti pokalbį su šalia sėdinčiu ,,nepažįstamuoju“. Parke laukė tyrinėjimai, medžių atpažinimo varžytuvės, vabzdžių ir vabalų paieškos bei netikėtas susitikimas su žvitruole vovere. Lopšelio-darželio „ Eglutė“ vaikas – laimingas vaikas.
????Tęsiame tradicijas ir kiekvieną penktadienį „Eglutėje vaikai ugdomi kitaip! Inovatyviai!“. Sausio mėnesio veiklos pripildytas netikėtų emocijų, bendravimo, patyrimų ir naujų atradimų. Piešiniai ant sniego, „ledo tvirtovės” ant šviesos stalo, linksmosios estafetės koridoriuose, muilo gamyba, muzikinės mankštos džiugino, nes kiekvienas ugdytinis pajuto naują iššūkį ir sėkmės jausmą. Vyresnieji eglutiškiai išbandė virtualius akinius stebėdami išnykusių dinozaurų parką. O dar smagiau buvo lenktyniauti interaktyvios sienos, grindų sistemos „Knoocker Box“ žaidimuose.
????Veikdami kartu įsitikinome, kad žaismingos veiklos ir skaitmeninės priemonės sujungė pažinimo, judesių ir reakcijos lavinimo, loginio mąstymo procesus, praturtino ugdytinių žodyną įvairiomis sąvokomis bei ugdė kantrybę.
????Lopšelio-darželio „Eglutė“ vaikas – laimingas vaikas.
????Tęsiame tradicijas ir kiekvieną penktadienį „Eglutėje vaikai ugdomi kitaip! Inovatyviai!“. Lapkričio mėnuo turtingas tyrinėjimais grindžiamomis veiklomis. Mokytojai sukūrė daug galimybių ir aktyvių veiklų, pasiūlydami mažiesiems tyrinėtojams tyrinėti, eksperimentuoti, fantazuoti, susipažinti su neįprastais pasaulio reiškiniais, diskutuoti ir mokytis vieniems iš kitų. Vaikų kūryba, STEAM inovacijos, tapo matomu procesu, nes paruoštos aplinkos kėlė susidomėjimą, žadino estinius jausmus, dialogišką bendravimą.
????Lopšelio-darželio „Eglutė“ vaikas – laimingas vaikas.
????Tęsiame tradicijas ir kiekvieną penktadienį „Eglutėje vaikai ugdomi kitaip! Inovatyviai!“. Rugsėjo mėnuo turtingas įvairiomis veiklomis.
????Mažieji tyrinėtojai tyrinėjo spalvas, popieriaus galimybes, pūtė įvairiaspalvius muilo burbulus, šoko ir interpretavo muzikinius žaidimus. Vyriausieji atradėjai aktyviai dalyvavo STEAM veikloje. Kartu su mokytojomis (Obuoliu, Moliūgu ir Grybu) įveikė daugelį užduočių stotelių: šifravo QR kodus, tyrinėjo centimetrinę juostelę, liniuotę, įvairias svarstykles, ieškojo atsakymų į probleminius klausimus.
????Kupini gerų emocijų, įveikę nemažai sunkumų, ugdytiniai skanavo rudens gėrybes, įvardindami jų kvapą ir skonį. Lopšelio-darželio „ Eglutė“ vaikas – laimingas vaikas.
????Lopšelio-darželio „Eglutė“ gegužės mėnesį, kiekvieną penktadienį „Eglutėje vaikai ugdomi kitaip! Inovatyviai!“. Pedagogai daug dėmesio skyrė tiriamajai veiklai, kūrybingumo ir mokėjimo mokytis gebėjimams plėtoti. Tad nuo mažiausio iki vyriausio eglutiškio dalyvavo žygiuose, aplinkos reiškinių tyrinėjimuose, eksperimentuose. Užsiėmimai tikslingi, su įtraukia istorija, diskusija, samprotavimu, pasinaudojant kūrybos kontekstu. Sumanytos gegužės mėnesio idėjos, vaikų vaizduotės žaidimai, atradimų situacijos, integruotos į realaus gyvenimo ir mokslinėmis žiniomis grindžiamas veiklas. Lopšelio-darželio „ Eglutė“ vaikas – laimingas vaikas.????
????Lopšelio-darželio „Eglutė“ balandžio mėnesį, kiekvieną penktadienį „Eglutėje vaikai ugdomi kitaip! Inovatyviai!“. Daug mažų kūrėjų plušėjo visą balandžio mėnesį. Pasitelkdami kūrybines priemones, savo pojūčius: regėjimą, lytėjimą, klausą, uoslę mažieji kūrėjai įžvelgė bundančios gamtos „stebuklus“, minėjo šv.Velykų tradicijas.
????Mūsų nedideli, bet reikšmingi darbai prisideda prie mūsų planetos tausojimo ir gražinimo.
????Lopšelio-darželio „Eglutė“ vaikas – laimingas vaikas.

????Lopšelio-darželio „Eglutė“ kovo mėnesį, kiekvieną penktadienį „Eglutėje vaikai ugdomi kitaip! Inovatyviai!“. Mažieji ugdytiniai, atsižvelgiant į vaikų amžiaus tarpsnio ypatumus, gilino žinias apie Lietuvą, įveikdami skaitmeninius žaidimus ir kūrybiškas užduotis. ????‍♀️Penktadienio veiklos smagios, įtraukiančios, praturtinančios ugdytinių žodyną įvairiomis sąvokomis ir terminais. Per žaidimus ugdytiniai skatinami klausti, stebėti, ieškoti naujos informacijos, diskutuoti, ugdyti kantrybę bei nuovokumą.
????????Lopšelio-darželio „Eglutė“ vaikas – laimingas vaikas.

⛏????Lopšelio-darželio „Eglutė“ vasario mėnesį, kiekvieną penktadienį „Eglutėje vaikai ugdomi kitaip! Inovatyviai!“. Mažieji ugdytiniai per žaidimus tyrinėjo pasaulį, kūrė netradicinius bendravimo būdus, išbandė savo gebėjimus, naujas idėjas ir iššūkius STEAM veiklose. Mokytojai užsiėmimus įvairino netradiciniais eksperimentais, inžineriniais projektais, degustacijomis ir kūrybiniais sumanymais. Lopšelio-darželio „ Eglutė“ vaikas – laimingas vaikas.

❄Lopšelio-darželio „Eglutė“ sausio mėnesį, kiekvieną penktadienį „Eglutėje vaikai ugdomi kitaip! Inovatyviai!“. Geras oras pakvietė mažuosius ugdytinius dalyvauti „Žiemos olimpiados” įvairiose sporto šakose. Mums svarbu skatinti garbingo varžymosi idėją, supažindinti vaikus su olimpinėmis vertybėmis. Vyresnieji ugdytiniai planšetėse žaidė Kahoot viktoriną apie profesijas. Žaidimas vaikams suteikė daug džiugių emocijų ir skatino pakartoti išmoktą medžiagą. Lopšelio-darželio „ Eglutė“ vaikas – laimingas vaikas.

????????Lopšelio-darželio „Eglutė“ gruodžio mėnesį, kiekvieną penktadienį „Eglutėje vaikai ugdomi kitaip! Inovatyviai!“. Patys mažiausieji penktadienį mokėsi tvarkyti žaislus, valyti dulkes. Gruodžio mėnuo kupinas paslapčių ir netikėtumų, tad geriausias laikas susipažinti su šešėliais, pasakomis ir teatrine veikla. Mažieji ugdytiniai patys kūrė savo istorijas, įvairias kompozicijas, improvizavo, susipažino su spalvomis ir daiktų formomis, net su pipetėmis spalvino debesis. Pedagogai su ugdytiniais lauke pribėrė grūdų, kad žiemojantiems paukšteliams nepritrūktų maisto. Priešmokyklinės ugdymo grupės ugdytiniai keliavo į kiemą. Jiems reikėjo sekti rodyklių kryptimi ir darželio teritorijoje ieškoti žodžio „Finišas“. Su užduotimis vaikai puikiai susitvarkė ir jų ant stalo laukė garuojanti arbata.
Lopšelio- darželio „Eglutė“ vaikas – laimingas vaikas.

Skip to content