Menu Close

Gamtosauginis ugdymas

Mūsų įstaigos vienas iš vaikų ugdymo prioritetų yra ekologinis ugdymas. Darželio bendruomenė vadovaujasi nuostata, kad vaikai turi būti ugdomi čia ir dabar: jį supančioje artimoje aplinkoje.

Vaiko ir gamtos sąveika organizuojama tikslingai, siekiant ekologinių, pažintinių, emocinių, dvasinių žinių įtakos asmenybės vystymuisi.Tik prisiliečiant prie gamtos formuojasi tokios vertybinės nuostatos, kaip pagarba viskam, kas mus supa, pažinimo džiaugsmas, žmogaus ryšys su augalija, gyvūnija.

Be galo įdomus ir įvairus gamtos pasaulis prabudina vaiko gyvą susidomėjimą, suteikia stimulą žaidimui, pažintinei, darbinei, meninei veiklai. Labai svarbus gamtos sveikatinamasis poveikis. Jis suteikia kūnui ir protui fizinę ir dvasinę stiprybę, leidžia atsipalaiduoti. Būdami gamtoje džiaukimės ja, atraskime kažką naujo, įdomaus, ugdykime vaikų ekologinę savimonę. Taip jie augs sąmoningi, žingeidūs, pajėgūs pateisinti mūsų lūkesčius.

Dėl Gamtosauginių mokyklų programos apdovanojimų

Skip to content