Menu Close

„STEM School Label PROFICIENT“

????„Well done and congratulations for your Proficient Label!“– tokia žinia iš Briuselio pasiekė Mažeikių ikimokyklinio ugdymo įstaigą „Eglutė“. ????Įstaigai suteiktas solidus įvertinimas – „STEM School Label PROFICIENT “ ženklas (nuo 2020 metų įstaiga turėjo „STEM School Label COMPETENT“ ženklą). ????‍????„STEM School Label PROFICIENT “ ženklas gautas vertintojams iš European Schoolnet įvertinus įgyvendintas veiklas bei atitikus visus ženklui gauti reikalingus kriterijus ir pateikus įrodymus kaip į ugdymo(si) procesą integruojamos pažangiausios praktikos – gamtos mokslai, technologijos ir inžinerija, menai ir matematika. „Eglutės“ pedagogai inovacijų veiklų idėjas integraliai sieja su realiu pasauliu, pokyčiais ir progresu, iššūkių situacijų kūrimu, kritiniu mąstymu ir saviugda, įgyvendina inovatyvius sprendimus, plėtoja ugdymui aktualias mokytojų kompetencijas ir įsiklauso į kiekvieną iniciatyvą. ????„Eglutės“ bendruomenė didžiuojasi įvertinimu ir suteiktu „STEM School Label PROFICIENT “ ženklu.

Skip to content