Menu Close

Kolegialūs pasidalijimai

????Kolegialūs pasidalijimai, mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo praktiniai aspektai, refleksijos naudingumas ir rezultatyvumas, pozityvių nuostatų formavimas apie nuolatinį mokymąsi ir tobulėjimą – visa tai aptarta su ikimokyklinių įstaigų vadovais, mokytojais bei kitais specialistais iš Plungės miesto.
????Sisteminių pokyčių ir mokymosi patirtimis dalijosi lopšelio-darželio „Eglutė“ direktorė Rima Daugnorienė ir Mažeikių lopšelis-darželis Buratinas direktorė Laima Norvaišienė.
????‍????Atvykę svečiai profesinio mokymosi ir žinių vertę aptarė su įstaigų pedagogais, dalyvaudami jų vedamose netradicinėse, integraliose veiklose.
Skip to content