Menu Close

Erasmus+ projekto „Protect Nature, Nature is my future inovatyvių veiklų pristatymas pedagogams respublikinėje konferencijoje „Vaikai, pedagogai, vadovai ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo kaitoje“ Telšiuose

Džiaugiamės dalyvavimu respublikinėje konferencijoje „Vaikai, pedagogai, vadovai ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo kaitoje“ Telšiuose, kur dalinomės inovatyviomis praktikomis, atliepiančiomis ugdymo(si) kryptingumą, integralumą, veiksmingumą ir vaiko raidos poreikių dermę, nes sausio 29 d.– vasario 4 dienomis Ispanijoje vyko Erasmus+ projekto „Protect Nature, Nature is my future“ partnerių iš Lietuvos, Turkijos, Ispanijos ir Italijos susitikimas. Vizito darbotvarkės veiklose, Barselonoje dalyvavo pedagogės Rima Skrinskienė, socialinė pedagogė Indrė Ligeikytė ir direktorė Rima Daugnorienė.

Dinamiško susitikimo metu projekto dalyviai turėjo galimybę susipažinti su ikimokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigomis. Partnerių komandos dalyvavo veiklose, kur stebėtos projektinės iniciatyvos aplinkosauginėmis temomis, kai vaikai įtraukti į dialogišką procesą, ieškant geriausių sprendimo būdų saugant gamtos išteklius ir reflektuojant sėkmes O ypač malonu buvo stebėti, gamtos priemonių plačias panaudojimo galimybes analizuojant „gamtos metų ratą“, supančio pasaulio darną. Gamtinių gėrybių įvairovė, antram gyvenimui prikeltų daiktų, tvarumo idėjų tyrinėjimo ir pažinimo veiklose daug pavyzdžių pateikta, nes užduotys personalizuojamos, siekiant  efektyviausio, įdomiausio bei geriausio rezultato. Geriausia mokymosi sėkmė, kai mokomės vieni iš kitų…

Skip to content