Menu Close

Respublikinė konferencija „Vaikai, pedagogai, vadovai ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo kaitoje“ Telšiuose

????Geriausia mokymosi sėkmė, kai mokomės vieni iš kitų…
????Džiaugiamės dalyvavimu respublikinėje konferencijoje „Vaikai, pedagogai, vadovai ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo kaitoje“
????Telšiuose, kur dalinomės inovatyviomis praktikomis, atliepiančiomis ugdymo(si) kryptingumą, integralumą, veiksmingumą ir vaiko raidos poreikių dermę.
Skip to content