Menu Close

Fizikos (ki)tokia pamoka „Fizika širdimi“

Fizikos (ki)tokia pamoka „Fizika širdimi“ su M. Račkausko fizikos mokytoja Vilma. Patikėkite, misija įmanoma. Įtraukiantis pamokos kontekstas „Fizika širdimi“, geros nuotaikos užtaisas, fizikos pradžiamokslis, kūrybinės provokacijos, kurios apėmė tris ciklo etapus: suvokimą, kūrimą, refleksiją. Mokytoja Vilma sumodeliavo taip (ki)tokios pamokos priemones ir aplinką, kad pažadintų 6A ugdytinių tyrinėjimus, idėjas, susidomėjimą, estetinius jausmus pažadinusius įspūdžius. Ačiū, kad leidote pasijusti mažaisiais fizikais.

Skip to content