Menu Close

ORLEN LIETUVA įstaigai skyrė 2000 Eur paramą!

Inovatyvių ugdymo priemonių taikymas padeda ugdyti vaikų kūrybiškumą ir novatoriškumą, suteikia galimybes diegti strategijas, kurios padeda ugdyti vaikų žingeidumą, eksperimentavimą, kūrybiškumą, kritinį mąstymą. Naudojant šiuolaikines ugdymo priemones, vaikai natūraliau perpranta technologinius, inžinerinius, matematinius, gamtamokslinius dalykus.

Už lopšelyje-darželyje “Eglutė” įgyvendinamas STEAM ugdymo idėjas, už inžinerinio, eksperimentinio, loginio, kūrybiško ugdymo puoselėjimą, integravimą į ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, už inovatyvaus ir šiuolaikinio ugdymo įgyvendinimą ORLEN LIETUVA įstaigai skyrė 2000 Eur paramą ir įrengė STEAM lauko sieną inovatyviam vaikų ugdymui. Dėkojame akcinei bendrovei „ORLEN LIETUVA“!

Patys didžiausi-patiems mažiausiems!

Skip to content