Menu Close

Tolerancijos diena

????Tolerancijos diena yra priminimas, kaip svarbu didinti sąmoningumą, supratimą, empatiją ir toleranciją tarp skirtingų kultūrų, religijų ir tautų įvairialypėje visuomenėje.
????Mokomės suprasti skirtingus požiūrius, skirtingas gyvenimo patirtis, deriname pagarbų dialogą, nes atviriau bendraujame vieni su kitais. Kartu siunčiame šviesą, gėrį, pozityvumą
Skip to content