Menu Close

Gabūs ir talentingi kūrybiškuose užsiėmimuose

Dailės užsiėmimuose siekiama atskleisti ir lavinti vaikų kūrybiškumą, padėti pažinti ir suprasti save meninės raiškos priemonėmis. Dailė–tai aplinkos stebėjimas, žaidybinis savistabos kelias ir nuolatinis asmenybės augimas. Kūryba išlaisvina ir atskleidžia individualius gebėjimus, formuoja skirtingą sensorinį patyrimą. Vaikai užsiėmimų metu susipažįsta su įvairiomis piešimo, tapybos, grafikos, dekoravimo kompozicijos, spalvotyros pagrindais ir technikomis. Dirbdami grupėmis ir individualiai, mažieji kūrėjai tapo akriliniais dažais, drauge džiaugiasi sumaišytais naujais atspalviais, lieja spalvas ant šilko ar medvilnės, kuria koliažus, jungia mišrias technikas, renkasi mėgstamiausią priemonę kurti. Pastebėjus vaiko meninius gabumus, informuojami mokytojai, tėvai, kurie nukreipiami tolimesnei neformaliojo ugdymo veiklai, per kurią toliau plėtosis vaiko talentas dailei.

Skip to content