Menu Close

„Tobulėti, kurti, augti“

????Naujos pedagoginės strategijos, patirties pasidalijimai respublikiniame metodiniame – praktiniame susitikime „Tobulėti, kurti, augti“ Utenoje, kuris sujungė Lietuvos lopšelių-darželių „Eglutė“ pedagogus. Susitikimas kupinas tyrinėjimų, kūrybingumo, problemų sprendimo, integralių veiklų ir inovatyvių metodų.
????Mokėmės vieni iš kitų, keisdami aplinkas ir priemones, žvelgdami į ugdymą iš vaiko perspektyvos, vadovaudamiesi pažangių užsienio ir šalies sistemų praktikomis. Eglutiškių komanda tobulino ikimokyklinio ugdymo praktikos kokybę, orientuotą į visuminį ugdymą. Kolegialios idėjos grindžiamos tvarumo principais talkins ugdant visapusišką asmenybę.
????Nuoširdžiai sakome Ačiū Utenos lopšelio-darželio „Eglutė“ direktorei Linai ir komandai už žaismę ir netikėtus atradimus.
Skip to content